Article

NxtPort hot topic in nieuwjaarsbrieven! (Dutch)

De afgelopen weken werden er op Flows.be 25 professionele nieuwjaarsbrieven geschreven door auteurs uit ons logistieke vakgebied. Wat ons opviel is dat in veel van deze nieuwjaarsbrieven NxtPort aan bod kwam. Met enige fierheid delen wij graag enkele citaten uit deze nieuwjaarsbrieven.

Walter Van Mechelen (Alfaport-Voka en Havenkoepel)

2017 was zeker en vast het jaar van de definitieve opstart van NxtPort waar wij nu, mede dankzij het Havenbedrijf Antwerpen en de Federale Investeringsmaatschappij, via kapitaalinbreng en achtergestelde lening, de toekomst financieel op een gezonde manier tegemoet kunnen zien.

De nodige informatiesessies en het feit dat vele grote maar ook kleine bedrijven zich bereid verklaarden om hun data ter beschikking te stellen, geeft ons de zekerheid dat de eerste use-cases die in de markt gezet zullen worden, snel zullen opgepikt worden.

Philippe Oyen (ASV)

Overal domineert digitalisering de agenda’s – van de brede wereldeconomie tot de dagelijkse taken van de scheepsagent. De Antwerpse private havengemeenschap heeft erop ingespeeld met de oprichting van NxtPort en bouwt nu actief mee aan onze digitale toekomst. Nu is het aan het management van NxtPort en aan de bedrijven in de haven om van NxtPort een succes te maken. Hulp van het Havenbedrijf Antwerpen en medewerking van de douane kan alleen maar positief zijn...

Bart Timperman (hoofdredacteur Flows)

 ‘North Sea Port’ staat voor het jaar van de waarheid. Dat geldt ook voor NxtPort en het gereorganiseerde topkader van het Antwerps Havenbedrijf. Maar bovenal wordt 2018 het jaar van de principiële keuze in het Saeftinghedossier en het eerste van twee verkiezingsjaren.

Jacques Vandermeiren (CEO Havenbedrijf Antwerpen)

Onze rol als facilitator is duidelijk verankerd in onze nieuwe visie. Daarom kochten we vorig jaar de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) en namen we samen met FPIM een belang in het dataplatform NxtPort. Met de overname van NMP willen we enerzijds de shift van bepaalde goederenstromen naar pijpleidingen maximaliseren, maar willen we op termijn ook een rol spelen in projecten rond (bijvoorbeeld) CO2-opslag. Met ons aandeel in NxtPort willen we de haven van de toekomst mee mogelijk maken.

Minder sexy dan technologie, maar even essentieel om de zaken in beweging te krijgen, is vertrouwen. Data met elkaar delen betekent allicht een stap uit uw professionele comfortzone. Toch wil ik het nieuwe jaar starten met een warme oproep tot samenwerking met en vertrouwen in elkaar. Enkel zo kunnen we ons wapenen voor de toekomst. Vergeet in dat opzicht niet wat Charles Darwin ooit zei: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is de soort die het beste reageert op veranderingen.”

Rob Harrison (CEO DP World Antwerp)

These fundamental advantages of Antwerp need protecting and developing and to this objective I see many positive developments across the Port community. There is the emergence of an Antwerp Inc. mindset where the broader Port community recognizes that collaboration can create Win-Win-Win scenarios. The transition to new leadership among many of the key Port players along with the move towards more coordinated and aligned business representation platforms (in the form of Alfaport-Voka) have been key in this. Real opportunities are emerging and I hope that collaborative initiatives such as Night Opening, NxtPort, EU Ingebrekestelling process, etc continue into 2018. We need to protect against the old management style of Win-Loose and ensure that we embrace the next generation of leadership where Win-Win-Win will drive behavior.

Wouter De Geest (CEO BASF Antwerpen)

De highlights van 2017 op het vlak van logistiek en supplychain? Dan denk ik in eerste instantie aan de oprichting van NxtPort – een mijlpaal voor de havencommunity van de toekomst.

Stephan Vanfraechem (Alfaport-Voka)

De lancering van Nxtport was en is de enige juiste beslissing voor de Antwerpse haven en – hopelijk – ook snel de andere Vlaamse havens. Niemand heeft een glazen bol en weet dus hoe onze wereld er over 10 à 15 jaar zal uitzien. Maar als we eerlijk zijn weten we dat met onze huidige aanpak van informatiedeling niet meer verder kunnen. Het is me altijd een raadsel geweest waarom informatie niet gedeeld wordt en dit op basis van het uitgangspunt ‘maar ik moet dat niet met jou delen’. Neen, er moet niets, maar mits de juiste afspraken en de juiste borging in een neutraal platform kan het wel en wint iedereen. En laat ons elkaar ook geen Liesbeth noemen. Het businessmodel dat enkel nog gebaseerd is op het vasthouden van data is geen lang leven meer beschoren. Nxtport kan dus ook een katalysator worden voor een businessmodel waarbij datasharing centraal staat.

Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal Douane

Voor wat ICT betreft, werd het Europees Multi-Annual Strategic Plan (MASP) programma verder uitgerold en de eerste stap naar een volledige digitalisering van het Vignet 705 gerealiseerd. Verder werd succesvol samengewerkt met logistieke community platformen zoals onder meer Nxtport en Brucloud.

De samenwerking met community platforms als Nxtport en Brucloud dient in een hogere versnelling te komen en de douane moet zelf instaan voor de uitvoering van belangrijke Europese en nationale ICT-projecten.

Karel Plasman (voorzitter NxtPort)

Laat me deze brief afsluiten met een herhaling van de oproep van Walter Van Mechelen naar de bedrijven die nog niet mee zijn met ons NxtPortverhaal. Stap over uw bedeesdheid of argwaan. Geef uw nieuwsgierigheid een kans en kom kijken wat we nu al kunnen. Ik ben een groot optimist voor 2018. Ik ben er van overtuigd dat 2018 het jaar wordt waar heel concrete successen, effectieve toegevoegde waarde en rendement zullen brengen aan al wie participeert.