Article

Improving security, efficiency and transparency in container handling.

Certified Pick-up Announcement

Certified Pick up: de innovatieve oplossing voor de vrijgave van containers in de Antwerpse haven

De containerafhandeling in de haven van Antwerpen is een complex gebeuren waarbij veel partijen betrokken zijn. De vrijgave van containers is een kwetsbaar en tijdrovend proces met risico op misbruik en vergissingen. Om de veiligheid en de operationele efficiëntie en transparantie te verhogen lanceert Port of Antwerp een nieuwe werkwijze: Certified Pick up.  Alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van containers zullen zich hierop aansluiten.

Het delen van real-time informatie via een uniek centraal dataplatform creëert een beveiligd en gestroomlijnd vrijgaveproces. Het systeem zal de vrijgave van containers regelen op basis van versleutelde identificatie en autorisatie gegevens. Deze ontwikkeling draagt bij tot een veilige, effectieve en veerkrachtige logistieke keten.

Voor het ontwerpen en exploiteren van de applicatie werkt Port of Antwerp samen met dochteronderneming NxtPort, die als port community platform al een reeks digitale toepassingen voor de Antwerpse havengemeenschap ontwikkelde. Gelet op haar kennis van de Antwerpse havensector zal NxtPort met haar kennis en expertise bijdragen tot de uitbouw van de digitale infrastructuur van de Antwerpse haven.

Verplicht gebruik

Voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van containers in de Antwerpse haven zal het gebruik van de Certified Pick up applicatie verplicht zijn en dit uiterlijk op 1 januari 2021. Alle containers die een Antwerpse haventerminal fysiek verlaten via truck, spoor of binnenvaart vallen onder de verplichting. Het juridische kader zal opgenomen worden in de Havenpolitieverordening. Port of Antwerp kiest voor een gefaseerde aanpak om de stabiele uitbouw van het systeem te garanderen.

Connectie met Certified Pick up

De nieuwe toepassing stelt havengebruikers in staat om de bestaande IT systemen, al dan niet via een derde partij, te connecteren met NxtPort. Aansluiting op Certified Pick up levert ketenpartners optimalisatievoordelen op, zoals verbetering van de veiligheid, vereenvoudiging van administratieve processen en reductie van de doorlooptijd van containers in de haven van Antwerpen.

In de komende maanden organiseert Port of Antwerp samen met Nxtport gerichte infosessies op maat van alle betrokken ketenpartners. In tussentijd vindt de verdere ontwikkeling en validering van het Certified Pick up plaats. Dat gebeurt onder andere door het opzetten en evalueren van een eerste pilootproject.

Indien u op de hoogte wil blijven, kan u zich hier inschrijven: https://analytics.clickdimensions.com/cn/akrca/cpu-nl.

Deze informatie kan u ook terugvinden op de website van de Port of Antwerp.

Go to the Market

MARKET

We are here to help!

NxtPort is an organization of real people who are easy to reach. Don't hesitate to contact us here!

 

Contact Us
Register your company