Article

Announcing the new Board of Directors

news

Nieuwe gezichten in de raad van bestuur luiden nieuwe groeifase in voor NxtPort.

 

Antwerpen, 3 juli 2019. Na een kleine twee jaar actief te zijn op de markt is het bestaansrecht en de noodzaak van hetdataplatform Nxtport binnen de brede logistieke keten duidelijk. Diverse cargospecifieke oplossingen voor breakbulk, containers en liquids, die de kracht van het onderliggende platform weten te valoriseren, zijn momenteel opgeleverd of in uitwerking. Ook internationaal groeit de aandacht en de erkenning voor NxtPort.

NxtPort kan deze nieuwe groeifase ingaan dankzij de jarenlange inzet en steun van de huidige voorzitter, Karel Plasman en de bestuursleden Wilfried Grommen en Michel de Coster die allen nu terugtreden uit de raad van bestuur. NxtPort dankt hen voor hun betrokkenheid, engagement en expertise bij de opstart en de eerste bewogen levensjaren, als start-up. 

 

Met Geert De Wilde als nieuwe CEO haalde NxtPort de nodige logistieke expertise binnen om het platform te laten groeien, het go-to-market plan verder vorm te geven en het . business model te verankeren in de bredere supply chain. Meteen ook een gelegenheid om ook in de raad van bestuur nieuwe inzichten en expertise te introduceren, die NxtPort kunnen helpen in haar volgende groeifase. 

 

Barbara Van Den Haute

Administrateur Generaal bij het Agentschap Informatie Vlaanderen - zeg maar dé dataspecialist van Vlaanderen - wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Zij begrijpt als geen ander de waarde van data in de samenwerking tussen diverse actoren en zal met haar kennis en inzichten NxtPort kunnen bijstaan in het nemen van strategische beslissingen.

 

“Nxtport heeft alles in zich om het kroonjuweel van de digitale logistiek te worden, en dit op basis van het principe dat data beter wordt door ze te delen. Ik ben verheugd om mee mijn schouders onder dit project te kunnen zetten. Bij Informatie Vlaanderen zijn we dagelijks in de weer om data slim te verbinden met technologie en op die manier toegevoegde waarde te bieden voor onze samenleving en economie. Met deze ervaring en voortbouwend op een sterke basis, is het mijn ambitie om het unieke dataplatform van NxtPort verder uit te bouwen tot een cruciale speler in de digitalisering van de logistieke sector.”, zo stelt Barbara Van Den Haute.

 

Kristian Vanderwaeren

Directeur Generaal van de Belgische Douane is een actieve ‘believer’ van NxtPort en heeft zijn engagement reeds meermaals uitgesproken. De Douane is een belangrijke stakeholder voor NxtPort in het aanleveren van relevante datasets, nu en in de toekomst. 

 

Tine Vandenbreeden

COO SAP France, brengt heel wat expertise mee vanuit SAP, een gevestigde technologiespeler die zich de laatste 5 jaar volledig heeft heruitgevonden door cloud, AI, big data en IOT te omarmen in haar portfolio. Ze zal de technologieradar van NxtPort verder versterken. 

 

“NxtPort is meer dan klaar voor een nieuwe groeifase!  Als black-belt in partner management geloof ik sterk in het uitbouwen en versterken van het logistieke eco-systeem rond de haven. Mijn ervaring als COO zal NxtPort uitdagen om haar groei ook internationaal vorm te geven. Mijn sales DNA zal de impuls geven die het dynamische team helpt om te blijven luisteren naar de veranderende noden van haar klanten wanneer ze samen de digitale transformatie aanpakken.”


Erwin Verstraelen

Chief Digital and Innovation Officer bijPort of Antwerp, is de trekker van de digitale transformatie inde haven en vanuit het directiecomité het aanspreekpunt voor NxtPort. Erwin Verstraelen zal de synergie tussen NxtPort en de port community systemen (C-Point) verder versterken, zowel op data- als applicatievlak. 

 

Naast deze nieuwe leden zetelen ook in de raad van bestuur: 

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp en een groot pleitbezorger van de digitale transitie als een hefboom voor een duurzame toekomst van de haven.

Walter Van Mechelen, voorzitter Alfaport. De blijvende verankering van de private sector geeft een duidelijk signaal dat NxtPort een dataplatform is van en voor de hele havengemeenschap en ver daarbuiten.

Register your company